Zdravotnická zařízení kliniky

V 5.NP Kliniky Campus sídlí zubní laboratoř GT- dent a Stomatologické centrum Campus, které  poskytuje odbornou péči na nejvyšší úrovni s využitím nejmodernějších přístrojů( CB CT, OPG, mikroskop atd.) a postupů v oboru stomatologie. Toto centrum poskytuje péči odbornostech ortodoncie, stomatochirurgie, parodontologie, praktický zubní lékař, dentální hygiena. Veškeré ošetření je možno provést i v analgosedaci za dohledu anesteziologa. Ve Stomatologickém centru Campus působí tito lékaři, MDDr. Pospíšilová Lucie, MDDr. Beníček Jiří, MDDr. Mašín Petr, MDDr. Mašková Anna, MUDr. Pantučková Pavla, MDDr. Jakubíčková Kateřina, MDDr. Chlupová Sabina, MDDr. Treglerová Jana, MDDr. Králová Nikola, MUDr. Imširagič Lejla, MUDr. Peřina Vojtěch Ph.D., MUDr. Peřina Radek, Doc. MUDr. Machálka Milan Csc, MUDr. Jan Hrbek, MUDr.Roman Malý.

Ve 4.NP Kliniky Campus jsou otevřena tyto zdravotnická zařízení, Odběrové centrum MeDiLa, které zajišťuje laboratorní vyšetření. Dále v tomto patře najdete Dlouhodobou ošetřovatelskou péči SurGal Clinic Pracoviště je zaměřeno na poskytování ošetřovatelské péče pro pacienty s dlouhodobějším onemocněním, kdy pro nesoběstačnost je vedle medikamentosní léčby nutná i ošetřovatelské péče a rehabilitace. O pacienty se společně stará tým pracovníků složených z lékařů, fyzioterapeuta, diplomovaných sester, zdravotnických asistentů a sanitárek/sanitářů. Zabezpečujeme i potřebnou pomoc a péči u pacientů v terminální fázi zhoubného onemocnění. Pobyt pacienta na oddělení je dočasný. Délka pobytu závisí na zdravotním stavu nemocného. Po jeho stabilizaci hospitalizace končí a pacient se vrací do domácího ošetření, nebo do předem zajištěného sociálního zařízení.

Ve 3.NP Kliniky Campus je umístěna ordinace praktického lékaře pro dospělé  MUDr. Lenky Dvořákové. Dále se je otevřena gynekologické ambulance MUDr. Evy Medunové. Nově je ve 3. NP otevřena urologická odinace MUDr. Igora Motíla  a také ordinace diabetologie a obezitologie MUDr. Petry Motílové. Součástí ordinací ve 3. NP je také akuterapie MUDr. Stanislava Kazdy. Ve 3. NP Klinika Campus jsou nově otevřeny odborné ambulance B. Braun. Urologická ambulance, MUDr. Vlasta Vyhnánková, Ph.D, stomická poradna a poradna hojení ran, MUDr. Alena Berková, Ph.D, stomická sestra Libuše Suchánková, sestra v poradně hojení ran Romana Eysseltová. Nutriční poradna pod vedením MUDr. Michala Šenkeříka a nefrologická ambulance, MUDr. Jakub Ševčík. Ordinační dobu jednotlivých a mbulancí B. Braun najdete níže.

Ve 2.NP Kliniky Campus je otevřena lékárna BENU a také Následná péče SurGal Clinic.

 

www.stomatologie-implantaty.cz
www.medila.cz
www.surgalclinic.cz
www.ordinace-campus.cz
www.benu.cz
www.bbraun.cz/cs/spolecnost/b-braun-plus-brno-campu.html
www.akuterapie.cz